شاهراه اتحاد یا بررسی نصوص امامت

 

 
( بررسي نصوص امامت )
 
تأليف حيدر علي قلمداران
 
با مقدمه و حواشي آية الله العظمى علاّمه «سيد أبو الفضل البرقعي
 
مختصرى از كتاب
 
نه تنها عقل و اندیشة آدمیان و تجربه و آزمایش جهانیان بلکه وحی آفریدگار جهان و تعالیم انبیاء و برگزیدگان با روشن ‌ترین بیان و گویاترین زبان دلالت دارد بر وجوب توحید و اتحاد کلمه و اتفاق امت و جماعت. و هر ملت و جمعیتی که در زندگی در مجاورت و معاشرت یکدیگرند به اتحاد و اتفاق بیشتر نیازمندند، و برکات اتحاد و فضائل اتفاق چیزی نیست که احتیاج به گفتن و نوشتن داشته باشد زیرا ادنی شعوری می‌ تواند به حسن ختام و نیکی انجام آن حکم نماید»