زیارت قبور بین حقیقت و خرافات

مختصرى از كتاب

این کتاب بخشی از مجموعه‌ی پنج قسمتي«راه نجات از شر غلات» است که در سالهاي پنجاه تا پنجاه و چهار نوشته شد و مباحث ذيل را شامل می‌شود: علم غيب, امامت, بحث در ولايت و حقيقت آن(که تا کنون چاپ نشده) بحث در شفاعت, بحث در غلو و غاليان که به ضميمه‌ی شفاعت به چاپ رسيد, و بحث در حقيقت زيارت و تعمير مقابر, که به نام زيارت و زيارتنامه منتشر شد.

دانلود فایل Word

دانلود فایل PDF

دانلود فایل موبایل

دانلود فایل Ebook